Wind Resource Scandinavia // Automatiserade vindanalyser

Wind Resource erbjuder aktörer inom vindkraftsbranschen hjälp med allt inom vindmätningar. Vår styrka är en gedigen erfarenhet tillsammans med en hög grad av automatisering. En av våra främsta tjänster är automatiserade månadsutvärderingsrapporter som håller samma klass som slutrapporter.
Välkommen att kontakta oss för mer information!

Wind Resource grundades av ingenjörerna Jesper Knudsen och Jonathan Hjorth år 2011.

Jesper Knudsen har jobbat med vindkraft sedan 2000 och varit verksam hos bland annat Vestas, Vindkompaniet och Triventus. Nu senast är Jesper projektledare och vindmätningsanalytiker hos Own Power.

Jonathan Hjorth driver sedan 2006 konsultföretaget Energi & Miljöstrategi. Har en bakgrund från bland annat Vimmerby Energi innan dess. Jonathans huvudsakliga arbetsuppgifter idag är projektledning, byggledning och teknisk stöd till kunder.

Båda delar de ett brinnande intresse av vinden som förnyelsebar energi!

KONTAKT
WIND RESOURCE SCANDINAVIA AB
Postadress Wind Resource Scandinavia AB
Box 5259
102 46 Stockholm
Sverige
Jesper Knudsen
Mobil: +46 70-496 56 55
E-post: fornamn.efternamn@
windresource.se
Jonathan Hjorth
Mobil: +46 10-209 12 01
E-post: fornamn.efternamn@
windresource.se